A∴A∴


A∴A∴ je notranji Red, voden z eno resnico in združen v enem duhu.

Red je Eden, stalen v svoji liniji nasledstva od V.V.V.V.V skozi najstarejše še živeče adepte. Red je Eden, čeprav deluje trodelno: Govor v Tišini, Tišina in Tišina v Govoru. Red je Eden, kakor je tudi Oko v Trikotniku Eno.

Od ustanovitve Reda A∴A∴ so mnogi, katerih ime je legija, poskušali izkoristiti nejgovo slavo - in nekateri so bili s tem zaslepljeni. Kako lahko nekdo razloči zmotno od Resničnega? Principi Reda A.˙.A.˙. so jasni in nedvoumni; tisti, ki delujejo v nasprotju z njimi so avtomatično izključeni. Ne zahteva zapriseg k tajnosti ali zaobljub k poslušnosti kateregakoli posameznika. Nikoli ne zahteva denarja, niti za ponujene inštrukcije niti za potrdila o dosežkih s strani avtoritete. Red ne deluje v ložah, kampusih, predavateljskih krogih ali v kakršnih koli skupinah. Delo je individualno in zasebno od samega začetka; vsak Aspirant k Redu ima možnost delovanja pod nadzorom nekoga, ki je že prehodil pot pred njim ali njo in, ki lahko v zameno išče pomoč še bolj izkušenega.

A∴A∴ ne določa ali priporoča delovanja v katerikoli drugi organizaciji kot nujno potreben pogoj za vstop, niti ne sprejema takega delovanja kot ekvivalent kurikulumu potrjenemu strani Avtoritete A∴A∴. Najboljša priprava za delo Zunanjega Kolegija A∴A∴ je dana od Reda samega - Študentski kurikulum.

Vrata so odprta vsem osebam, ki se iskreno želijo pridružiti Skupini Iniciatov, zapriseženih Službi Človeštvu.