A∴A∴


A∴A∴ er den indre Ordenen og er styrt av en sannhet og forent i en ånd.

Ordenen er EN, ubrutt i dens susseksjonslenke fra V.V.V.V.V. gjennom dens uteksaminerte og levende Adepter. Ordenen er EN, selv om den operer på en trefoldig måte: Talen i tausheten, tausheten og tausheten i talen. Ordenen er EN, på samme måte som det kun er ETT øye i trekanten.

Siden dens grunnleggelse har de mange som er kjent under navnet Legion, søkt å profittere på ryktet til A∴A∴ og noen har således blitt lurt. Hvordan kan man skille det falske fra det sanne? Prinsippene til A∴A∴ er åpenbare så vel som umulig å ta feil av. Den krever ingen hemmelighetseder eller lydighetseder til noe individ. Ingen penger avkreves når dens lærdommer gis, eller når en oppnåelse bekreftes av dens autoritet. Ordenen opererer ikke gjennom noen form for losjer, campuser, foredragssirkler eller andre typer grupper. Fra starten er arbeidet individuelt og privat og hver eneste aspirant til ordenen nyter godt av å arbeide under ledelsen til en som har gått Stien før ham eller henne, og som igjen kan søke assistanse fra en som er enda mer erfaren.

A∴A∴ verken krever eller anbefaler å assosiere med andre organisasjoner før man kan bli tatt opp. Ordenen aksepterer heller ikke slike assosiasjoner som tilsvarende studieplanen som dets autoritet har fastslått. Den beste forberedelsen til Verket i det Ytre Kollegiet til A∴A∴ er det som er fastslått av ordenen selv – leseplanen til en Student.

Døren er åpen til alle mennesker som oppriktig søker å bli en del av et fellesskap av innvidde som er sverget til menneskehetens tjeneste.